این زبال ها را عزاداران عاشورا و تاسوعای حسینی نریخته اند

این زبال ها را عزاداران عاشورا و تاسوعای حسینی نریخته اند

این زبال ها را عزاداران عاشورا و تاسوعای حسینی نریخته اند
این زبال ها را عزاداران عاشورا و تاسوعای حسینی نریخته اند

این زبال ها را عزاداران عاشورا و تاسوعای حسینی نریخته اند
این ها زباله هارا همان کسانی ریخته اند که نه از روی دلسوزی بلکه از روی دشمنی با امام حسین علیه السلام فقط در روز عاشورا و تاسوعا یادشان میافتد که پاک بان هم وجود دارد
سید علی متین گو


همان رفتگر هایی که همیشه کوچه هایمان را جارو میکنند
یا اشغال های ورزشگا ها یا سواحل را جمع میکنند
اینها همان هایی هستند که روز تاسوعا و عاشورا شهر را تمیز میکنند
نباید بنا به موقعیت برای هرکسی و شغلی پست بزاریم
***ما باید برای خودمون پست بزاریم که کمی انسان باشیم**
و ندانسته باعث سیاه نمایی مراسم عاشورا و تاسوعا نشویم
vote-iconنظرسنجی
ایا با دریافت هزینه و ساخت پارک در ابتدای رودخانه موافقید

تبلیغات


مجموع آنلاین ها : 3
0   2   1
لواسان
 Был здесь в: 10:50:21', this, event, '180px');">crawl Bot